Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thường xuyên
Số ký hiệu văn bản 1506/SGDĐT-GDCN&GDTX
Ngày ban hành 31/08/2017
Ngày hiệu lực 31/08/2017
Trích yếu nội dung Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thường xuyên
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Dương Bích Nguyệt
Tài liệu đính kèm 17. 1506-SGDDT Huong dan NV GDTX NH 2017-2018.pdf
Văn bản mới