Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng phòng ở công vụ giáo viên, phòng ở bán trú học sinh tại các cơ sở giáo dục
Số ký hiệu văn bản 131/KH-SGD&ĐT
Ngày ban hành 18/09/2017
Ngày hiệu lực 18/09/2017
Trích yếu nội dung Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng phòng ở công vụ giáo viên, phòng ở bán trú học sinh tại các cơ sở giáo dục
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Anh Ninh
Tài liệu đính kèm Kế hoạch Su dung nha CV, BTru.doc
Văn bản mới