Hướng dẫn công tác triển khai thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018
Số ký hiệu văn bản 1637/SGD&DT-VP
Ngày ban hành 25/09/2017
Ngày hiệu lực 25/09/2017
Trích yếu nội dung Hướng dẫn công tác triển khai thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Dương Bích Nguyệt
Tài liệu đính kèm 1637-SGD_DT-VP HD thi dua khen thuong.pdf
Văn bản mới