Tài liệu hướng dẫn Quản trị Cổng thông tin điện tử
Số ký hiệu văn bản 0/HD
Ngày ban hành 09/01/2018
Ngày hiệu lực 09/02/2018
Trích yếu nội dung Tài liệu hướng dẫn Quản trị Cổng thông tin điện tử
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TÀI LIỆU DÀNH CHO QUẢN TRỊ PHẦN MỀM CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VNPT LÀO CAI.docx
Văn bản mới