Đăng nhập

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN BÀN

Save

            Trong những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; các trường học trên địa bàn huyện Văn Bàn đã phát huy mạnh mẽ vai trò tuyên truyền để xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các trường học


Đến nay toàn huyện đã có 86/86 cơ sở giáo dục có chi bộ độc lập, tăng 18,5% so với năm 2011; tỷ lệ đảng viên so với tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục đã tăng từ 37,7% năm 2011 lên 58,6% năm 2019. Sau gần 10 năm số lượng đảng viên đã tăng 20,9%, vượt 8,6% so với mục tiêu của đề án số 08 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2016- 2020 (60% đảng viên trong các trường học trực thuộc; 48,2% đảng viên thuộc các trường Trung học phổ thông, Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS&THPT, TTGDNN&GDTX); 100% cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục đều là đảng viên.

Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong các cơ sở giáo dục luôn được quan tâm chú trọng, thông qua việc bồi dưỡng và rèn luyện về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết tập thể và vượt khó trong công tác, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện và đảm nhiệm tốt các công việc được giao; cán bộ đảng viên trong các trường học luôn là hạt nhân gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ nên hằng năm các trường học đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, huy động và duy trì số lượng học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì phổ cập giáo dục các cấp học; kiểm định chất lượng gắn với xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Đến đầu năm học 2019 - 2020, toàn huyện đã huy động 99,7% trẻ trong độ tuổi 6- 14 ra lớp, huy động tuyển sinh vào lớp 10 THPT và đi học nghề đạt gần 80% tổng số học sinh tốt nghiệp THCS năm 2019, huy động học sinh ra lớp các cấp học MN, TH, THCS đầu năm học 2019 - 2020 đạt 99,9% theo kế hoạch giao; chất lượng giáo dục các cấp học không ngừng được nâng lên, số lượng học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp năm sau cao hơn năm trước; đã có 67/85 trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 78,8% tổng số trường học trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia, vượt 3,8% mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Bàn nhiệm kỳ 2015- 2020, trong đó có 19 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Kết quả đó khẳng định vai trò đóng góp công sức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành, trong đó các đồng chí đảng viên là hạt nhân lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn huyện.

Tiếp tục phát huy truyền thống của ngành và nâng cao vai trò lãnh đạo của cán bộ quản lý, đảng viên trong các nhà trường, trong những năm tiếp theo ngành giáo dục huyện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền để xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các trường học ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò tham mưu, phối hợp để thực hiện tốt việc tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, công tác nêu gương, tổ chức tốt nội dung sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương, triển khai mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đảng viên, phát huy dân chủ trong Đảng để phát huy những sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tinh thần cảnh giác nhất là đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vấn đề “tự diễn biến” “ tự chuyển hóa” trong đội ngũ để từ đó xây dựng nội bộ đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn vươn lên để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao đó là tiền đề và nền tảng vững chắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng Đảng của các đơn vị trường học trên địa bàn huyện trong giai đoạn cách mạng hiện nay.   

                                                                              Trần Văn Thùy

                                                            Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 92
  • Trong tuần: 244
  • Tất cả: 82,553