Đăng nhập

Giáo dục & Đào tạo Văn Bàn sau 7 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN"

Save

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Công tác Giáo dục & Đào tạo trên địa bàn huyện đã có sự phát triển. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, đội ngũ không ngừng được tăng cường cả về chất lượng và số lượng, việc đổi mới về phương pháp và cách thức tổ chức dạy học được chú trọng…, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

 

Ngay sau khi Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN". Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, ngành Giáo dục triển khai thực hiện…Sau 7 năm triển khai nghị quyết 29-NQ/TW, nền giáo dục Văn Bàn đã có những bước phát triển về cả chất và lượng.

Đến nay, toàn huyện có 85 cơ sở giáo dục. Chất lượng đội ngũ CBQL, giáo viên các ngành học, bậc học tiếp tục được củng cố theo hướng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo. Toàn huyện có 1849 CBQL, giáo viên, nhân viên; trong đó, đội ngũ CBQL giáo dục có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 5,8% (108 người). 100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 227 người có trình độ trung cấp chiếm 11,35%, 502 người có trình độ Cao đẳng chiếm 25,1%, có 1259 người có trình độ Đại học chiếm 62,95%, 33 người có trình độ Thạc sỹ chiếm 1,65%. Hằng năm đều có một số lượng không nhỏ cán bộ công chức, viên chức tham gia học tập và đào tạo ở các loại hình góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đang công tác.

Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với các đơn vị trường học theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Hết năm 2019, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện đã được giao tự chủ về tài chính. Triển khai đồng bộ việc đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông, thay sách giáo khoa và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp giáo dục mới cho cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. 100% các đơn vị trường học đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học. 85/85 trường học trong toàn huyện đã được kết nối mạng Internet; Các trường vùng thuận lợi đã tiến hành tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh theo hình thức xã hội hóa; năm học 2019- 2020, ở cấp Tiểu học có 28/31 trường dạy Tin học; 30/31 trường dạy Ngoại ngữ (Tiếng Anh) cho học sinh theo chương trình quy định của Bộ GD&ĐT (Trong đó có 15 đơn vị trường thực hiện tiếng Anh 4 tiết/tuần, 15 trường dạy Tiếng Anh 2 tiết/tuần; 10 trường dạy Tiếng Anh Phonic; 04 trường tăng cường dạy Tiếng Anh với người nước ngoài. 100% các trường THCS và THPT tổ chức dạy học ngoại ngữ và Tin học cho học sinh.

Có 71/85 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia đạt 83,5% tổng số trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, vượt 8,5% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Bàn lần thứ XX, trong đó Mầm non 24/27 trường đạt 88,9% tổng số trường mầm non, Tiểu học có 26/29 trường đạt 89,7% tổng số trường tiểu học, THCS có 19/24 trường đạt 79,2% tổng số trường THCS, có 2/5 đạt 40% tổng số trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Có 20 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

 


Quang cảnh Lễ đón Bằng công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia


        
Việc thực hiện xã hội hóa giáo dục là thế mạnh của huyện, thông qua các chủ trương về xã hội hóa giáo dục được Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn, UBND huyện đã cụ thể hóa những nội dung để giúp chính quyền cấp xã và các cơ sở giáo dục huy động các nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, hằng năm việc huy động xã hội hóa bằng ngày công, tiền mặt, vật liệu xây dựng giúp cho việc tôn tạo, tu bổ, xây dựng các trường học ngày một khang trang hơn, học sinh đến trường được chăm sóc đầy đủ hơn tạo điểu kiện để các trường học duy trì tốt số lượng, nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh

 

Cán bộ, nhân dân tham gia xây dựng cảnh quan trường lớp

          Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, thời gian tới, Huyện ủy Văn Bàn đang tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp đối với việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN. Cùng với đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tính tất yếu phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội trong gia đoạn cách mạng mới./.

 

Tg: Lê Dũng Mạnh – Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 41
  • Trong tuần: 461
  • Tất cả: 92,713