Đăng nhập

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Save

       UBND HUYỆN VĂN BÀN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA TÍNH ĐẾN NGÀY 15/01/2018

(Theo Quyết định số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

 

STT

Tên lĩnh vực và Tên TTHC

Số quyết định công bố

Đưa ra bộ phận 1 cửa

Không đưa ra bộ phận 1 cửa

Đề nghị liên thông các cấp

Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

 

1

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

x

x

 

2

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

x

x

 

3

Thành lập trường THCS công lập hoặc cho phép thành lập trường THCS tư thục

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

x

x

 

4

Cho phép trường THCS hoạt động giáo dục

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

 

x

 

5

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

x

x

 

6

Cho phép trường THCS hoạt động trở lại

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

 

x

 

7

Giải thể trường THCS (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

x

x

 

8

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

x

x

 

9

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

x

x

 

10

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

 

x

 

11

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

x

x

 

12

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

x

x

 

13

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non hoạt động giáo dục trở lại

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

 

x

 

14

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

x

x

 

15

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

 

x

 

16

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

x

x

 

17

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

x

x

 

18

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

 

x

 

19

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

x

x

 

20

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

 

x

 

21

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

x

x

 

22

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

x

x

 

23

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là THCS hoạt động giáo dục

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

 

x

 

24

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

x

 

x

x

 

25

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

x

 

x

x

 

26

Chuyển trường đối với học sinh THCS

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

x

 

 

 

 

27

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

x

 

x

x

 

28

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

x

 

 

x

 

29

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

x

 

x

x

 

30

Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

x

 

 

x

 

31

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

x

 

 

 

 

32

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

x

 

 

 

 

33

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

x

 

x

x

 

34

Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

x

 

x

x

 

35

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

x

 

x

x

 

36

Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

x

 

 

x

 

37

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

x

 

 

x

 

38

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

x

 

 

x

 

39

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

x

 

 

 

 

40

Công nhận đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

x

 

 

x

 

41

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

x

 

 

x

 

42

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp THCS

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

x

 

 

x

 

43

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

 

x

 

x

 

44

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

 

x

x

x

 

45

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh THCS, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người.

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

x

 

x

x

 

 

Tổng cộng

 

43

2

23

41

 

Tổng số TTHC đã được chuẩn hóa của đơn vị: 45 (trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là: 41; thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng phòng là: 4).

Đề nghị đưa ra giải quyết tại bộ phận một cửa huyện là: 43 TTHC, 02 TTHC không đưa ra bộ phận một cửa.

Đề nghị liên thông các cấp là: 17 TTHC.

Tin khác
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 191
  • Tất cả: 85,368